author-avatar

درباره زهرا معصومی

تولد 1377 - دانشجوی کارشناسی تئاتر هنرهای زیبای دانشگاه تهران - حوزه فعالیت: ادبیات داستانی و نمایشی