امیرعلی مالکی

امیرعلی مالکی

صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر
ایمیل : Malekipress@gmail.com

پارسا مشایخی فرد

پارسا مشایخی فرد

دستیار سردبیر
ایمیل : pa.mashayekhy@gmail.com

پیتر سینگر

پیتر سینگر

مشاور علمی
ایمیل : singerp@gmail.com

مارک لیلا

مارک لیلا

مشاور علمی
ایمیل : ml2687@columbia.edu

پیتر آدامسون

پیتر آدامسون

مشاور علمی
ایمیل : peter.adamson@lrz.uni-muenchen.de

نازنین یاسمی

نازنین یاسمی

دبیر بخش انگلیسی
ایمیل : Yaseminazanin@gmail.com

مینو معصومی

مینو معصومی

دبیر بخش نظریه فلسفی
ایمیل: minoo.masoumi79@ut.ac.ir

کوروش امینی

کوروش امینی

دبیر بخش موسیقی - نظریه هنری
ایمیل: kouroshamini1989@gmail.com

پارسا زنگنه

پارسا زنگنه

دبیر بخش سینما و تئاتر - نظریه هنری
ایمیل: aparsazanganeh@gmail.com

آرش معصومی

آرش معصومی

دبیر بخش نظریه داستانی
ایمیل: awrash23@gmail.com

حجت‌ اله مدیریان

حجت‌ اله مدیریان

طراحی، ساخت و پشتیبانی سایت
ایمیل : modirian@gmail.com