author-avatar

درباره علیرضا کاشی زاده

متولد 1375 - فوق دیپلم کارگردانی | فرهنگ و هنر کرج - حوزۀ فعالیت: فلسفه و سینما