author-avatar

درباره سهراب فرنود

متولد 1384 - دانشجوی کارشناسی روانشناسی | دانشگاه آزاد - حوزه‌ی فعالیت: سینما و ادبیات