author-avatar

درباره فرشاد جابرزاده

متولد 1379 - دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی - حوزه‌ی فعالیت: ادبیات داستانی جهان، هیپ-هاپ